Kayak Green Vision

iznajmljivanje-kamp-opreme

Ukoliko nemate sopstvenu opremu za kampovanje, postoji mogućnost da iznajmite od nas.

Napomena: Svako oštećenje opreme se naknadno naplaćuje!

Šator za tri osobe
400 din/dan

Podloška
150 din/dan

Vreća za spavanje
350 din/dan