Kayak Green Vision

Svakodnevne kajak ture

Pored svakodnevnih tura u Beogradu na Savi i Dunavu od 10 juna postoji mogućnost za svakodnevnim kajak avantura i najmu kajaka na sledećim lokacijama:

Drina
Zaovinsko jezero
Perućačko jezero