Kayak Green Vision

Jezero Zaovinsko - Kajak Avantura

Krenite sa nama dvodnevnu kajak avanturu na jedno od lepših jezera u Srbiji na planini Tari, u granicama Nacionalnog parka Tara, u zapadnoj Srbiji. Po svom nastanku je veštačko jezero i nastalo je pregrađivanjem toka Belog Rzava i izgradnjom brane u zaseoku Đurići kod sela Zaovine.
Zaovinsko jezero ima dubinu od 110 m i hrani se vodom preko pritoka Konjske reke i Belog Rzava.
Jezero je izgrađeno u funkciji hidroelektrane „Bajina Bašta” i prazni se usled niskog vodostaja reke Drine.
Neposredno pored brane se nalazi mesto na kom je Josif Pančić pronašao Pančićevu omoriku. Jezerska voda je izuzetno čista, i koristi se za gajenje pastrmki. U letnjem periodu Zaovinsko jezero privlači mnogo ljubitelje prirode, i može se koristiti za kupanje, obzirom da se na njegovoj obali nalazi veći broj neuređenih plaža.
Biljni svet jezera čini preko 600 vrsta od kojih se neke nalaze na Crvenoj listi flore Srbije.